Personal Branding Coaching – skuteczny plan osiągania sukcesu w biznesie oparty na coachingu.

Personal Branding to dokładnie przemyślany, spójny i zaplanowany proces zarządzania wizerunkiem. Coaching jest interaktywnym procesem rozwoju. Jego cel to przyspieszenie tempa rozwoju, polepszenie efektów i osiąganie celów. Personal Branding Coaching to proces świadomego budowania silnej marki osobistej na bazie własnych talentów i predyspozycji.

Wszystko, co robisz, nieustannie kształtuje opinię o Tobie. Każda interakcja z otoczeniem ujawnia Twoje wartości i wizję. W relacji z innymi pokazujesz prawdę o sobie. To, jak o sobie myślisz, jak wyceniasz siebie we własnych oczach, na jakich zasadach żyjesz, tworzy Twoją markę osobistą. Nieustannie komunikujesz światu Kim Jesteś. A Twoje działania są tylko na tyle skuteczne, na ile dobrze znasz siebie. Twoja kariera i przyszłe życie zawodowe zależą od siły Twojej marki.

Rola marki osobistej we współczesnym biznesie ma olbrzymie znaczenie. Zaniechanie działań na tej płaszczyźnie może skutecznie zablokować Twój rozwój i odciąć Cię od pełni posiadanego potencjału. Indywidualny zestaw talentów, wiedzy i doświadczenia stanowi o Twojej wyjątkowości i odróżnia Cię od otoczenia. Budowanie autentyczniej i unikatowej marki osobistej pozwala bardzo szybko dostrzec wymierne profity.

Obecnie do sukcesu zawodowego, nie wystarczą dobre wyniki. Za cyfrą musi stać człowiek. Wraz z odejściem gospodarki przemysłowej, skończył się marketing i sprzedaż samego produktu. Teraz nadszedł czas gospodarki opartej na wiedzy, a sprzedaż stała się relacyjna. Dziś większość potrafi zdobyć klienta, ale tylko nieliczni umieją go zatrzymać przy sobie. To oznacza, że w centrum nie stoi już produkt, ani nawet klient, tylko relacja między marką a klientem. Dlatego inwestowanie w wiedzę i umiejętności zawodowe to już za mało. Teraz kluczowy jest rozwój osobisty, bo o wiele ważniejsza stała się umiejętność „sprzedawania” siebie, swoich wizji, celów i mocnych stron.

Zadaniem Personal Brandingu jest budowanie pozytywnych skojarzeń z marką osobistą w oparciu o zespół unikatowych cech, które są poszukiwane przez odbiorców. Jednak, aby to zrobić niezbędne staje się samopoznanie i samoświadomość osobista i zawodowa.

Idealnym narzędziem odrywania siebie i budowania własnej marki jest Personal Branding Coaching. To inwestycja na lata. Proces coachingowy skupia się na refleksji i późniejszym

utrwaleniu istotnych elementów osobowości klienta w skoncentrowanym przekazie. Angażując się i poddając procesowi coachingu klient tworzy trwałą, unikatową osobistą markę.

Personal Branding Coaching to przede wszystkim rozpoznanie „WŁASNEGO JA”. Kim ja jestem? Gdzie się teraz zawodowo znajduję? Dokad zmierzam? Jak wygląda moja wizja sukcesu? Jakie są moje cele? Na jakich zasadach chcę współpracować? Jak chcę budować relacje? Co jest dla mnie ważne? Z kim mi po drodze?

Te pytania są jak GPS na Twojej drodze zawodowej. Personal Branding Coach pomaga dokładnie ustalić Twoją aktualną pozycję oraz miejsce, do którego zmierzasz. A wypracowany system wartości, potrzeb oraz świadome nastawienie będą wspierać wizję Twojego zawodowego rozwoju, stając się fundamentem marki osobistej. Pozwolą Ci określić pozycję biznesową w relacji do odbiorców oraz do otoczenia.

Proces Personal Branding Coachingu porusza bardzo osobiste sprawy, dlatego zadbaj, by mieć po swojej stronie coacha, który odnosi się do tych kwestii z niezbędną wrażliwością. Osobę, która łączy doświadczenie biznesowe, wiedzę na temat marketingu z aspektami psychologii oraz rozwoju osobistego i zawodowego.

Prawdziwy Obraz Siebie, pozwoli określić Twój osobisty cel i własne „dlaczego”. Poznając lepiej siebie zdefiniujesz markę, która będzie odnosić sukcesy. Będziesz świadomie budować i realizować własną strategię. Autentyczność, jasna komunikacja i spójne działania podniosą reputację Twojej marki na rynku. A sukces stanie się następstwem Twojej unikatowej wartości i długofalowych relacji z odbiorcą.