Podniesienie samooceny na drodze wewnętrznego rozwoju

Samoocena jest istotnym elementem naszego dobrego samopoczucia. Gdybym miała przedstawić to wizualnie powiedziałabym, że ludzie z wysoką samoocena szybują do góry jak kolorowe balony wypełnione gorącym powietrzem.

Co zatem sprawia, że coraz cieplej zaczynamy o sobie myśleć?

Nasza samoocena kształtuje się pod wpływem czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Informacje, które napływają od naszego bliższego i dalszego otoczenia sprawiają, że temperatura naszych uczuć względem siebie rośnie lub drastycznie się obniża. Wewnętrzny dialog ze sobą o sobie i o rezultatach życiowych doświadczeń także zmieniają nasze przekonania na własny temat. Dodatkowo dostajemy w spadku określone wzorce myślowe, które pracują w nas w sposób świadomy lub nieuświadomiony.

Dobra relacja z samym sobą i otaczającym światem wynika
z zadowalającego poziomu samooceny. To zaś przekłada się na gotowość do działania, odwagę do podejmowania nowych wyzwań, wytrwałe dążenie do wyznaczonych celów, a nade wszystko determinuje nasze reakcje na sukcesy i niepowodzenia. Tu najczęściej ukryty jest przełącznik energii życiowej i motywacji do działania.

Wysoka samoocena dodaje nam skrzydeł, tworzy pozytywne opinie o sobie i przyczynia się do budowania poczucia własnej wartości.

Jak więc dobrać się do tych obszarów, na które możemy mieć wpływ i z którymi możemy pracować?

Klucza do rozwiązania zagadki trzeba szukać w naszym poczuciu własnej wartości, przekonaniach oraz postawie.

Zacznijmy od poczucia własnej wartości, które opiera się na szacunku do siebie i jest niezbędne do zadowalającego funkcjonowania, odczuwania satysfakcji oraz do samorealizacji.

Poczucie własnej wartości mamy wtedy, gdy:

 • znamy, szanujemy i zaspokajamy swoje potrzeby oraz
 • żyjemy według ważnych dla nas wartości.

Wówczas w naturalny sposób:

 • wyznaczamy swoje granice,
 • czujemy swoją siłę i zyskujemy poczucie bezpieczeństwa
 • ufamy sobie
 • dobrze wykorzystujemy swoją energię życiową.

Następnym istotnym elementem są nasze przekonania. Przekonania, czyli świadome i nieuświadomione opinie
na własny temat. Wszystko, co potocznie określamy zestawem naszych mocnych i słabych stron. Tu powstają podwaliny samospełniających się przepowiedni o nas samych. Tu chowa się cień, który towarzyszy nam w każdym momencie życia.

Trzecim elementem są zachowania, jakie są widoczne w relacjach z otoczeniem. I to jest najciekawsze i najbardziej tajemnicze terytorium nas samych. Przypomina górę lodową, której sam czubek daje się zobaczyć, ale cała reszta (jakieś ¾ całości) chowa się pod taflą wody.

Dlaczego jest to taki interesujący obszar? Dlatego, że:

 • to, co widzimy wcale nie musi być takie, jak sobie wyobrażamy. Czasem za siłą i pewnością siebie pokazywaną. Czasem za siłą i pewnością siebie pokazywaną w zachowaniu, ukrywa się głęboko – na poziomie postaw i wyznawanych wartości – lęk, wszelkiego rodzaju braki i niepochlebne opinie o sobie.
 • daje możliwość wypracowania nowych umiejętności, zmiany przekonań o sobie, budowania swojej indywidualnej i niepowtarzalnej wartości.
 • jest obszar dostarczający materiał do samorozwoju, pracy nad sobą, słowem do poprawienia swojej samooceny. To jest brama do satysfakcjonującego życia.

Coaching dostarcza licznych narzędzi do skutecznej pracy nad zmianą destrukcyjnych opinii o sobie i niewspierających nawyków myślowych.

Coach trzyma dla Ciebie bezpieczną przestrzeń, w której możesz się zmierzyć się z prawdą o sobie. Prawdą, która często bywa bolesna. Ale ostatecznie zawsze podnosi twoją samoocenę i komfort.

Narzędzia, które mogę Ci zaoferować podczas moich sesji to między innymi:

 • praca z przestrzenią
 • dialog z gremlinami
 • karty przemiany
 • karty wewnętrznego rozpoznania
 • tapping
 • gra SATORI radykalne wybaczanie
 • coaching w piaskownicy, czyli praca z przestrzenią, piaskiem i symbolem

Jeśli chcesz wyruszyć na poszukiwanie siebie, jeśli chcesz zajrzeć pod tafle wody, aby uzdrowić relacje, rozwiązać problemy, wyznaczyć cel, czy podnieść swoje samopoczucie, to zapraszam Cię do kontaktu.